Högmässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, sö 4.9 kl. 15. Liturg och predikant Gunnar af Hällström, kantor Kai Ahola. Söndagsskola under predikan och servering efter avslutad högmässa. 

Kollekten går till SLEF:s arbete i hemlandet och kan ges även på distans via  MobilePay nr 77588.

Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken:

https://www.youtube.com/watch?v=SfELne1R-Jk