Högmässa i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors, Berghäll, Kristinegatan 1, sö 18.9 kl. 15. Liturg och predikant Ronny Thylin, kantor Ingmar Hokkanen. Söndagsskola under predikan och servering efter avslutad högmässa.
Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges även på distans via MobilePay nr 73 889.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: