Maralalgata-2005-GStenlundBibeln på eget modersmål i Samburu

SLEF:s advents- och julinsamling 2014 går till SLEF:s bibelöversättningsprojekt i Samburu, Kenya, för översättningen av Bibeln till samburuspråket. Fyra av SLEF:s missionärer fungerar som tekniska översättningskonsulter och stödpersonal inom projektet som inleddes år 2005. Sommaren 2011 utkom den första tryckta bibeldelen, Lukasevangeliet, på samburuspråket.

Samburuerna, som är nära släkt med massajerna, är en stam med några hundratusen individer. De lever som halvnomader, håller boskap och bor i låga hyddor, med djuren tätt inpå. De kännetecknas av färggranna pärlsmycken.

Att översätta en bibelvers till samburu kostar 40 euro.

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!

Bankkonto: IBAN: FI45 4055 1120 0020 96, BIC: HELSFIHH
Ange som meddelande SLEF, advents- och julinsamling 2014 samt din egen församling!

Insamlingstillstånd 2014–15: Nr 2020/2013/2674 samt på Åland 1.1–31.12.2014: Nr ÅLR 2013/8