Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 1.10.2016 i Helsingfors:

Medarbetardagar. SLEF:s medarbetardagar 2017 arrangeras den 18–20 augusti 2017 på lägerområdet Klippan.

Penninginsamling på Åland. Ålands landskapsregering har beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i Landskapet Åland för tiden 1.1–31.12.2017. Tillståndsnumret är ÅLR 2016/5911.

Hemåt-register. Bengt Blom har uppgjort en innehållsförteckning över Årsboken Hemåt. Efter kompletteringar av Beatrice Nyholm och Brita Jern omfattar den alla artiklar i Hemåt från åren 1891–1892, år 1894 samt åren 1900–2016, dvs. alla år som Hemåt har utkommit.

Dokumentschema. Version 3 av SLEF:s dokumentschema har godkänts av ledningsgruppen att tas i bruk från och med 1.9.2016.

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fem nya medlemmar i SLEF.

Sändebudets redaktörer. Under år 2017 fortsätter Jakob Dahlbacka som Sändebudets ansvariga utgivare, David Forsblom som huvudredaktör, Brita Jern som biträdande redaktör, Beatrice Nyholm som annonsredaktör, Ann-Sofi Bäck som textbearbetare och Ove Lillas som layoutansvarig.

Barnavännen. I och med Gun Ahlberg-Backhedens pensionering 1.9.2016 görs de sista numren av Barnavännen år 2016 av Beatrice Nyholm och David Forsblom utgående från tidigare material av Gun Ahlberg-Backheden. Till redaktör på deltid för Barnavännen år 2017 har styrelsen kallat teologie kandidat Mirjam Stenlund. Hon är väl förtrogen med Bibelns värld, har studerat konst i Norge och har erfarenhet både som skribent och konstnär. I SLEF-sammanhang har hon bland annat illustrerat böcker, programblad och skivomslag.

Förtroendeorgan. Styrelsen har utsett medlemmarna för år 2017 i ett antal förtroendeorgan inom SLEF samt SLEF:s representanter i ett antal andra organ och ett antal fastighetsbolag.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Ekonomisk mellanrapport. Styrelsen har tagit del av ekonomichefens ekonomiska mellanrapport för perioden 1.1–31.8.2016.

Testamente. Styrelsen har med tacksamhet noterat att SLEF:s yttre mission ihågkommits i testamentet efter en av SLEF:s medlemmar i södra Österbotten. Därigenom har drygt 27 200 euro tillfallit SLEF:s yttre mission.

Samarbetsavtal. Ett formellt samarbetsavtal mellan SLEF och Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC) i Etiopien har undertecknats av alla parter och därmed trätt i kraft.

Reserapport. Distriktspräst Albert Häggblom besökte Rovaniemi prosteri 12–15.9.2016 på prosteriets inbjudan. Till prosteriet hör Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla och Savukoski församlingar. Albert Häggblom besökte gymnasier som finns i området och berättade på svenska om SLEF:s missionsarbete. Under besöket ordnades också missionsmöten på finska.

Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 19.11.2016. Preliminära datum för styrelsens sammanträden under år 2017 är 13.1, 25.3, 20.5, 23.9 och 18.11.2017.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare