Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 19.11.2016 i Esbo:

Koskelo. Styrelsens sammanträde 19.11.2016 hölls i den av SLEF ägda industrifastigheten Koskelo I i Esbo. Disponent Timo Viitala berättade om fastigheten från och med dess färdigställande år 1987. Ett tioårigt hyreskontrakt med hyresgästen Eaton Power Quality Oy undertecknades år 2011. I fastigheten arbetar omkring 140 personer, ca 100 med produktion och ca 40 med administration. Disponenten redogjorde för de fastighetsåtgärder som överenskommits och hittills verkställts under hyresperioden. Efter disponent Viitalas redogörelse gjorde styrelsen en rundvandring i fastigheten.

Ny julskiva. I början av november 2016 utkom på SLEF-Media en ny CD-skiva. Skivan innehåller i digital form de tidigare utgivna julskivorna ”Änglahälsning” med Evangeliska Ungas Ungdomskör och ”Betlehems ängar” med Ungdomskören Evangelicum.

Sommarteolog. SLEF:s ledningsgrupp har beslutat anställa teologie studerande Simon Jern, Åbo, som SLEF:s sommarteolog under två månader sommaren 2017.

Regionala samlingar. Kring temat ”Tillsammans i Herrens tjänst” kommer SLEF:s ledningsgrupp att under våren 2017 besöka alla sex distrikten inom SLEF:s verksamhetsområde. De orter som besöks är Ekenäs 6.3, Helsingfors 7.3, Borgå 8.3, Åbo 16.3, Pargas 17.3, Mariehamn 18.3, Jomala 19.3, Jakobstad 23.3, Kristinestad 8.4 och Malax 9.4.2017.

Föräldraledighet. SLEF:s ungdomssekreterare Maria Forsblom kommer att vara föräldraledig till augusti 2017. Därefter har hon rätt till vårdledighet.

Vikarie. Med anledning av ungdomssekreterare Maria Forsbloms föräldraledighet har SLEF:s ledningsgrupp kallat pedagogie studerande Edny Fors till t.f. ungdomssekreterare, under perioden 11.1–31.5.2017 på 60 % deltid och under perioden 1.6–10.7.2017 på heltid.

Anställningsprocent. Susanna Åbacka, distriktssekreterare för SLEF Sydösterbotten, har på egen begäran beviljats sänkt anställningsprocent från 20 % till 8 %. Tyngdpunkten i hennes arbetsinsats kommer att ligga på Fridskär.

Rekordmånga utsända. I början av november 2016 hade SLEF tjugo utsända på sina arbetsfält i utlandet. Femton av dem var anställda av SLEF på missionärsvillkor: Ingrid Jern, Kerstin Nilsson, Alf och Mona Wallin samt Rut Åbacka i västra Kenya, / familjen Anna och Magnus Dahlbacka samt familjen Eva och Ove Gädda i Samburu, Kenya, / Torsten och Tua Sandell samt familjen Johanna och Jonny Wargh i Istanbul, / familjen Heidi och Evans Orori i Etiopien. – De övriga fem var korttidsutsända utgående från praktikantvillkor: Christina och Bengt Björkholm bistod i arbetet i Istanbul, Jan-Erik och Marianne Sandström var i Etiopien, där Jan-Erik undervisade vid prästseminariet i Asella, Edny Fors var praktikant i Kenya. – SLEF har aldrig haft så många utsända på fälten samtidigt. Det närmaste var våren 1993 då SLEF hade arton personer i sina rullor.

Medarbetardagar för utlandsanställda. SLEF ordnar medarbetardagar för alla sina utlandsanställda i Kenya, Etiopien och Främre Asien den 8–13 februari 2017 i Limuru, Kenya. SLEF:s verksamhetsledare, missionsledare och hemlandsledare ansvarar för programmet. Medarbetardagarnas målsättning är att ge de utsända möjlighet att svetsas samman och inspireras i det stora, gemensamma uppdraget att föra ut evangeliet om Jesus Kristus till så många som möjligt.

Målning av bönehus. Styrelsen har beviljat SLEF:s avdelning i Pensala ett bidrag för målning av bönehuset med motiveringarna att verksamheten i bönehuset är livlig och att avdelningen själv står för två tredjedelar av kostnaderna.

Målning av tak. Styrelsen har beviljat Vårdö bönehus ett lån för målning av taket.

Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2017.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för styrelsens återstående sammanträden under år 2017 är 25.3, 20.5, 23.9 och 18.11.2017.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare