Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 13.1.2017 i Vasa:

Konstituering. SLEF:s styrelse har till sin ordförande för år 2017 valt Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

• Välsignelse. I samband med Evangeliskt Forum i Vasa 14.1.2017 välsignades SLEF:s nya anställda för sina uppgifter: distriktsteolog Samuel Erikson, t.f. ungdomssekreterare Edny Fors och Barnavännens redaktör Mirjam Stenlund. Välsignelseakten leddes av Ingvar Dahlbacka.

Donation. En anonym donation på 25 000 euro har getts till SLEF:s arbete i Samburu, Kenya.

Logo för reformationsåret. SLEF:s arbetsgrupp för reformationsåret har tagit fram en logo, som innehåller SLEF:s tema för reformationsåret, ”Nåd i Kristus”, talet 500 och årtalen 1517–2017. I bakgrunden framträder SLEF:s logo med den stiliserade Lutherrosen på röd botten.

Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2017 innebär detta för SLEF:s del att fullt dagtraktamente utgör 24,60 euro, deldagtraktamente 11,40 euro och km-ersättningen 0,328 euro/km.

Arbetsperiod. Längden på församlingsarbetarna Johanna och Jonny Warghs arbetsperiod i Främre Asien har med deras samtycke förlängts till och med juni 2018.

Intentionsavtal. SLEF har gjort ett intentionsavtal med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) om kursverksamhet på lägerområdet Klippan i Munsala, Nykarleby.

Klippan. Styrelsen har fört en grundlig diskussion om verksamheten på lägerområdet Klippan på längre sikt med särskild hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Klippan utgör en viktig bas för en stor del av SLEF:s sommarverksamhet. Samtidigt är det en viktig målsättning att på sikt minska det ekonomiska minus som verksamheten årligen ger. Fördelarna och nackdelarna med utomstående beställares bokningar bör noggrant övervägas, likaså den årliga verksamhetssäsongens längd, liksom också proportionerna mellan de olika lägrens deltagaravgifter och kostnader. Flera av byggnaderna på Klippan är i behov av omfattande renoveringar. Efter att ha fått mera detaljerade kostnadsberäkningar återkommer styrelsen till frågeställningarna.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2017 är 25.3, 20.5, 23.9 och 18.11.2017.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare