Tolv tv-program från SLEF:s årsfest 28.6–1.7.2018 i Terjärv kan ses i följande lokal-tv-kanaler:

  • Malax TV: söndagar kl. 17.00 med början 10.3
  • Jakobstads TV: söndagar kl. 18.00 med början 17.3
  • Kristinestads TV: söndagar kl. 18.00 med början 24.3

Programmen kan också ses via Malax TV:s videoarkiv.