Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 24.1.2014 i Vasa:

Konstituering. Till styrelsens ordförande för år 2014 har valts Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.

Utresa I. Eva och Ove Gädda med barnen Alfons, Oliver och Vincent avreste 7.1.2014 till Kenya för sin första arbetsperiod i Maralal, Samburu, där de ska arbeta tillsammans med familjen Anna och Magnus Dahlbacka.

Utresa II. Kerstin Nilsson avreste 14.1.2014 till Kenya för en ny arbetsperiod på fältet. Under år 2014 understöds Kerstin Nilsson gemensamt av Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (ELM-BV, Sverige) och SLEF.

Årsfesten 2015. Esse församling har tackat ja till att vara värdförsamling för SLEF:s årsfest 25–28.6.2015.

Dagtraktamenten och km-ersättning. Enligt tidigare beslut uppgår dagtraktamenten i SLEF till 60 % av kyrkans dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av kyrkans km-ersättning. Under år 2014 innebär detta för SLEF:s del att fullt dagtraktamente utgör 23,40 euro, deldagtraktamente 10,80 euro och km-ersättningen 0,344 euro/km.

Projektsekreterare. Emma Lönnqvist, Vasa, har kallats till projektsekreterare på arvodesbasis för ungdomslägret på Klippan, 25–27.7.2014.

SLEF:s utsända. Under våren 2014 arbetar många utsända personer på SLEF:s olika arbetsfält i utlandet. Västra Kenya: Ingrid Jern, Kerstin Nilsson, Mona och Alf Wallin samt praktikanterna Jonna och Sebastian Wallin och Simone Åbacka. Rut Åbacka återvänder till Kenya i juni. – Samburu, Kenya: familjen Anna och Magnus Dahlbacka, familjen Eva och Ove Gädda samt praktikanten Samuel Snellman. – Främre Asien: familjen Johanna och Jonny Wargh samt barnskötaren Jenny Sjölind. Tua och Torsten Sandell avreser till Främre Asien i mitten av mars.

Stödringar. Under hösten 2013 organiserades stödringar för de utsända på SLEF:s olika arbetsfält i utlandet. Medlemmarna i en stödring ber för den utsända, ger en månatlig gåva och får regelbunden information om arbetet. Inkomsterna från stödringarna uppgick under hösten 2013 till sammanlagt 15.900 euro. Antalet stödringsmedlemmar var 150 i slutet av januari 2014 och har fortsatt att växa.

Sionsharpan 140 år. Det första sånghäftet med namnet Sionsharpan innehöll 32 sånger och utkom i juni 1874 inför Lutherska Evangeliföreningens första årsfest 1–2.7.1874 i Helsingfors. Sångboken Sionsharpans 140-årsjubileum år 2014 kommer enligt planerna att uppmärksammas i Sändebudet, på SLEF:s webbplats, vid evangelifesten i Vörå 7.6.2014, vid årsfesten i Närpes 26–29.6.2014, vid missionsfesten i Oravais 8–10.8.2014, vid sångsamlingar och andra fester samt i samband med Ungdomskören Evangelicums och andra sånggruppers sångval under året.

Klippans husmor. Denice Granberg har på egen begäran avgått från sin tjänst som husmor på lägerområdet Klippan i Munsala, Nykarleby. Styrelsen har framfört ett varmt tack till Denice Granberg för hennes insats på Klippan under de gångna åren. Till ny husmor på Klippan för säsongen 2014 har styrelsen kallat Hillevi Lasén (Helsingfors/Malax).

Distriktssekreterare, Åland. Sedan år 1982 har Alf Åkerholm varit koordinator/distriktssekreterare för SLEF:s verksamhet på Åland. Alf Åkerholm har på egen begäran avgått från uppdraget fr.o.m. 1.1.2014. Styrelsen har framfört ett varmt tack till Alf Åkerholm för hans mer än 30-åriga insats för SLEF:s verksamhet på Åland.

American Bluegrass Gospel Night. Lägerområdet Klippans största publikevenemang under sommaren 2013 var konserten American Bluegrass Gospel Night 17.8.2013 med cirka 750 personer närvarande. Långväga gästartister var gruppen Purple Hulls från Texas, USA. Konsertkvällen avslutades med nattvardsgång i Klippans fullsatta kyrksal. Överskottet från konserten, som uppgick till omkring 6.600 euro, har bl.a. använts för en del anskaffningar till Klippan. Styrelsen har framfört ett varmt tack till evenemangets ansvarspersoner och beslutat att SLEF i princip ställer sig som ekonomisk garant för ett uppföljande evenemang sommaren 2015, sannolikt 15.8.2015.

Nya www.slef.fi. Styrelsen har noterat SLEF:s förnyade webbplats www.slef.fi, dess struktur och utseende, innehåll och användningsmöjligheter.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses följande sammanträden är 29.3, 17.5, 27.9 och 22.11.2014.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare