Tradis-banner-001

VAD, VAR & NÄR?
Trädis
 (från gatunamnet) är SLEF:s avdelning i Åbo; en kristen mötesplats för studerande, ungdomar och unga vuxna i staden. Platsen är Trädgårdsgatan 19 B och samlingarna äger rum måndagar klockan 19.00. Kvällarna kan se väldigt olika ut, men den gemensamma nämnaren är glädjen över Jesus och evangeliet. Vi ordnar bibelsitsar, sångkvällar, gemenskapskvällar och små kalas i vardagen, bjuder in talare, ber och lovsjunger. Servering och goda samtal hör också alltid till kvällarnas avrundning. 
Kom jättegärna med!


PROGRAM, VÅREN 2015

19.1 Gästtalare: Simon Lampa
26.1 Bibelsits
2.2 Narniakväll 1
9.2 Bibelstudium
16.2 Fastlagsskoj
23.2    Bönekväll
2.3 Narniakväll 2
9.3 SLEF:s ledningsgrupp på besök
16.3 Gästtalare: Anssi Ollilainen
23.3 Spelkväll
30.3 Samling inför påsken
13.4 Narniakväll 3
20.4 På rymmen
27.4 Sångkväll med Birgitta Sarelin och Agape-kören
4.5 Utfärd till Kurjenrahka
11.5 Narniakväll 4
18.5 Avslutningspicknick


HAR DU FRÅGOR?
Kontakta i så fall Jimmy Österbacka (tfn 040 521 2425). Trädis finns också på Facebook!