3.9.2013 kl. 18:30 Ungdomssamlingarna börjar på Station 1. Mer info på www.slef.fi/station1
4.9.2013 kl. 18:30 Bibelsitsarna börjar på Station 1. Mer info på www.slef.fi/bibelsits
12.9.2013 kl. 18 Skördefest i Församlingscentret. Gustav Åbonde
17.9.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Albert Häggblom
26.9.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Kristian Nyman
1.10.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Tomas Klemets
10.10.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Bengt Strengell
12.10.2013 kl. 19 Kenyamissionen 50 år. Missionsfest i Församlingscentret. Majgret Lillsjö och Maj-Len Onditi
15.10.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Jan-Erik Nyman
24.10.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Bengt Forsblom
29.10.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Charles Isaksson
7.11.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Johanna och Johnny Wargh
9.11.2013 kl. 19 Sångkväll kring Sionsharpan i Jakobstads kyrka. Göran Stenlund
12.11.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Hans Sandberg
21.11.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Albert Häggblom
28.11.2013 kl. 18 Missionsafton i Församlingscentret. Ingemar Klemets
6.12.2013 kl. 10 Missionsbasar i Församlingscentret.
8.12.2013 kl. 14 Julfest i Församlingscentret.
10.12.2013 kl. 13 Tisdagssamling på Station 1. Åke Lillas

Församlingscentret: Jakobstads Församlingscenter, Ebba Brahe Esplanaden 2, Jakobstad
Station 1: Stationsvägen 1, Jakobstad