Tidpunkt: Görs långt på förhand!

Förberedelserna kan gärna göras i grupp. Fördelat ansvar gör samlingen mer planerad och strukturerad. Det är också viktigt att en person inte gör allt utan att flera delar på uppgifterna.
Om man sedan också är flera ur planeringsgruppen med på samlingen ger det mer tid till att vara social med dem som möter upp.


• Definiera typen av samling, varför ordnar man den här samlingen? Målsättning, benämning.
• Fastslå tidpunkt.
• Bestäm innehåll, eventuellt tema.
• Vidtala medverkande, talare, musikansvarig, programledare, gästande sångare / musiker, serveringsansvarig, ansvariga för barnprogram.
• Annonsera i Sändebudet, på nätet
• Be för samlingen! Matt 5:14–16
• Annonsera lokalt ungefär en vecka före samlingen.