Efterarbete
• Tacka ännu de medverkande efteråt.
• Ordna med eventuell reseersättning åt de medverkande.
• Ta hand om, räkna och anteckna kollekten. OBS! Två personer ska alltid räkna kollekter!
• Ta hand om serveringskassan.
• Mötesdagbok:
– fungerar som dokumentation
– efter avslutad samling uppdateras uppgifterna i dagboken
– dag-boken kan vara till nytta för planering av samlingar i framtiden

Utvärdering
• Arrangörsgruppen kan gärna kort utvärdera samlingen, samt ge varandra feedback på vad som gick bra och på vad som kan bli bättre
• Feedback gör att man blir mer medveten om vad som fungerar eller inte fungerar.
• Avsluta utvärderingssamlingen med bön.