För att fungera väl bör varje organisation ha en grupp beslutsfattare som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Gruppen kan kallas styrelse, direktion, råd, ledningsgrupp, ledarteam eller ha någon annan lämplig benämning.

Normalt bör ett protokoll uppgöras för varje möte som hålls av en styrelse, en kommitté eller någon annan grupp av beslutsfattare. Varje beslut som tas vid mötet bör dokumenteras i mötesprotokollet.

Se närmare här:

• Att vara beslutsfattare ›
• Att skriva protokoll ›