Andakt-2010.10.16-familjen-BjorklundFamiljeandakten – minutrar av evighetsvärde

Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hebr 2:13.

Visst är det alla kristna föräldrars önskan och bön, att deras barn en gång skall vara med inför Guds tron och att de ovan citerade orden då skall kunna sägas om dem.

Jesus kommer snart för att föra hem till sin glädje, alla dem som lärt känna honom som sin personlige Frälsare, dem som han känner som sina.
– Har vi, har barnen denna relation till Jesus?

Barn från kristna hem i dagens värld är utsatta för en andlig dragkamp, mellan å ena sidan familjens tro och å andra sidan ett icke-kristet inflytande.

Barn under skolåldern och barn i de första skolåren är mycket mottagliga för allt de ser och hör. Under denna period i deras liv betyder intrycken från hemmen oerhört mycket.
– Vad kan vi i vår stressade tillvaro göra för dem?

De 15–20 minuter en familjeandakt tar är oerhört väl använd tid, och kan i förlängningen bespara både hem och föräldrar många bekymmer och svårigheter. Med Guds välsignelse kan den påverka barnens inställning till Guds Ord i positiv rikting.

Att föräldrarna själva tar sig tid till bibelläsning och bön är oerhört viktigt.

Måtte Frälsaren så bli känd och älskad av stora och små! I hans händer får vi lämna oss alla. På Herrens välsignelse beror allt.

Det viktiga är att barnen nås av Bibelns budskap och får vägledning angående tillämpningen både andligt och i det praktiska livet.

Några praktiska råd – kvällsandakt
Involvera barnen i andaktsstunden!
Gör andakten högtidlig, tänd ett ljus! De äldre barnen kan ha ansvar för detta samt för att lägga fram sång- och andaktsböcker.
Låt barnen i tur och ordning bestämma vad som skall sjungas. (Ta med en rörelsesång, om små barn är med.)
Be om Guds Andes ledning!
Välj andakter och bibelberättelser efter barnens ålder, så att de kan följa med i innehållet. Förklara svåra ord före och under läsningen.
Ställ frågor under läsningens gång och efteråt. Då blir barnen mera benägna att verkligen lyssna.
Poängtera det bibelord som är nyckelordet i det lästa och repetera det några gånger, gärna genom att säga det tillsammans. Försäkra dig om att de förstår orden.
Låt barnen komma med tack- och förbönsämnen vid slutbönen. Uppmuntra dem att själva tacka och be, till exempel när de kommit med egna förslag. Deras bön kan vara helt kort. Den som leder andakten sammanfattar sedan med en avslutande bön, Fader vår och välsignelsen.
Se till att barnen får egna barnbiblar och andaktsböcker, när de kan läsa och börjar förstå vad de läser, enligt stigande svårighetsgrad! Men de bör fortfarande vara med vid den gemensamma andakten!
° Andaktsstunden kan gärna avslutas med något gott! – Frukt eller russin före tandborstningen och godnattkramen.

Ord att leva på – på morgonen

Ett bibelord bör både barn och föräldrar få ta med sig ut i vardagen fast det är stressigt om morgonen.

Skrivkunniga barn kan skriva till exempel ”Veckans bibelord”, dekorera det och sätta upp det på en vägg vid matbordet. Familjemedlemmarna kan läsa upp det vid frukosten och låta det följas av en kort bön, då familjemedlemmarna lämnas i Herrens händer inför dagen.

Gunhild Andersson i Sändebudet 8/2009

P.S. – Pröva även på färgandakten: Färgandakt med barnen !