Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Alister McGrath England
Apologetics 315 England/USA
Apologia Sverige
Be Thinking USA
Damaris Norge
Genesis Sverige
Greg Koukl USA
John Lennox England
Ravi Zacharias USA
Reasons to Believe    USA
Stefan Gustavsson Sverige
Tapio Puolimatka Finland
Tim Keller USA
William Lane Craig   USA