Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Svenska Folkbibeln
Bibel 2000
Bibeln 1917
–   –   –
Bible Gateway
Bible Toolbox
Biblica
Biblisk ordbok
Fjellstedts bibelförklaringar
Gezelius bibelverk
Glad Tidings
Raamattu 1992 ja 1933,38
Vägen genom Bibeln
YouVersion