Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik EELK Estland
Evangelical Lutheran Church in Kenya   ELCK   Kenya
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland evl.fi Finland
  •  Borgå stift    
  •  Kyrkans central för det svenska arbetet   KCSA  
  •  Kyrklig ordlista    
  •  Kyrkohandboken    
  •  Psalmboken    
  •  Skolan och kyrkan    
Inkerin kirkko   Ryssland
Istanbul Luteryen Kilisesi ILK Främre Asien
Lutheran Church–Missouri Synod LCMS USA