Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Bible Translation & Literacy BTL Kenya
EFS EFS Sverige
  •  Betlehemskyrkan, Stockholm   Sverige
  •  S:ta Clara kyrka, Stockholm   Sverige
ELRIM ELRIM   Främre Asien
Evangelisk Luthersk Mission ELM  Sverige
  •  ELM - Nord   Sverige
  •  ELM - Syd   Sverige
  •  Roseniuskyrkan, Stockholm   Sverige
Evangelisk Luthersk Missionsforening ELM Danmark
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland Efo Finland
Fresh Expressions   England
Förbundet Kyrkans Ungdom KU Finland
Gnadauer Verband   Tyskland
Indre Mission IM Danmark
Kirkon Ulkomaanapu
    – Kyrkans Utlandshjälp
KUA Finland
Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF Finland
Luthersk Inremission LIM Finland
Luthersk Mission LM Danmark
Lähetysyhdistys Kylväjä
    – Såningsmannen
  Finland
Martyrkyrkans Vänner MKV Finland
Medialähetys Sanansaattajat
    – Budbärarna
Sansa Finland
Norea Sverige   Sverige
Norsk Luthersk Misjonssamband NLM Norge
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
    – Folkmissionen
SEKL Finland
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
    – Finska Evangeliföreningen
Sley Finland
Suomen Lähetysseura
    – Finska Missionssällskapet
SLS
– FMS
Finland
Suomen Pipliaseura
    – Finska Bibelsällskapet
Piplia Finland
Suomen Teologinen Instituutti
    – Teologiska Institutet i Finland
STI Finland
World Mission Prayer League WMPL USA
Wycliffe Global Alliance   Singapore
Wycliffe Raamatunkääntäjät
    – Wycliffe Bibelöversättare
WRK Finland