Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Café Raamattu Finland
Droppen - Evangelisk Luthersk Barntidning   Sverige
Hannas Café Sverige
JesusNet.dk Danmark
Kyrkhelg Finland
Ögonblick med Gud   Sverige