Här finns länkar till webbplatser som i ett eller annat avseende kan vara av intresse. SLEF ansvarar dock inte för innehållet på de nämnda webbplatserna. Inte heller är de ståndpunkter som framförs på webbplatserna nödvändigtvis de samma som SLEF:s ståndpunkter.

Begrunda   Sverige
Bekännelseskrifterna    
Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo   FIH Norge
Församlingsfakulteten, Göteborg FFG   Sverige
Strandhems bibelskola Sverige
Suomen teologinen instituutti
    – Teologiska institutet i Finland
STI Finland
Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora,
psykologi och teologi
  Finland