Ljudmaterial från den första apologetikhelgen Alltid redo! 23–25.11.2012 på Efo, Vasa.

Henrik Perret:
Argument för Guds existens

Boris Salo:
Att leva ut tron med både hjärna och hjärta

Leif Nummela:
Att lyssna och samtala om livsfrågor

Johan Eklöf:
En dag ska Gud straffa ondskan

Leif Nummela:
Försvara tron idag

Henrik Perret:
Nyateismens utmaningar

Marcus Jakobsson:
Ondskans och lidandets problem

Henrik Östman, moderator:
Paneldiskussion

Leif Nummela:
Spelar det någon roll om Gud finns eller inte?

Henrik Perret:
Vad kan vi lära oss av de första kristna?

Henrik Perret:
Världen idag

Leif Nummela:
Vetenskap och kristen tro