Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 20–22.11.2015 på Efo, Vasa.

Årets tema var "Det goda livet" och föreläsningarna fokuserade på etiska frågeställningar. Helgens huvudtalare var Stefan Gustavsson och Pekka Reinikainen. Stefan Gustavsson (Sverige) är teolog och bl.a. generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och direktor för CredoAkademin. Han är en välkänd författare, apologet och föreläsare. Pekka Reinikainen (Finland) är läkare och författare och en f.d. ateist som blivit kristen. Han föreläser ofta om bl.a. skapelserelaterade ämnen.

Leif Erikson:
Vad gör en handling rätt? – olika sätt att argumentera i etiska frågor

Pekka Reinikainen:
Vad är en människa – Guds avbild eller en uppdaterad schimpans?

Stefan Gustavsson:
1000 år av kristen tro – Vad har evangeliet egentligen gjort för Norden?

Pekka Reinikainen:
Människolivets början och slut. Abort och eutanasi – finns det alternativ?

Stefan Gustavsson:
Kriget om sexualiteten I: Den sexuella revolutionen och Guds vilja
Kriget om sexualiteten II: Samkönade relationer

Stefan Gustavsson, Pekka Reinikainen och Leif Erikson, programledare Daniel Djupsjöbacka:
”Stand up Ethics” – Ställ talarna mot väggen!

Stefan Gustavsson, predikan över 1 Kor 6:
Manifest för kroppslighet

Paneldiskussion med Mikaela Björklund, Benita Finne, Stefan Gustavsson och Pekka Reinikainen, diskussionsledare Göran Stenlund:
”Vart är vi på väg?”

Johan Eklöf:
Predikan i högmässan