Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 28–30.10.2016 på Efo, Vasa.

Årets tema var "Hur möter vi utmaningen från nyandlighet och islam?" och helgens huvudtalare var Lars Mörling och Lars Johansson, båda från Sverige. Lars Mörling har arbetat bland muslimer i fyrtio år. Tillsammans med sin fru Margareta har han bott i Egypten i tretton år och fick då en djup kännedom om islam. Lars Johansson är lärare i religionshistoria och religionsfilosofi vid Örebro Teologiska Högskola. Han har följt utvecklingen inom den alternativa andligheten sedan slutet av 1970-talet och även levt bland andliga sökare och deras lärare i Indien.

Lars Mörling:
Islams tro och mötet med väst, del 1
Islams tro och mötet med väst, del 2

Lars Mörling:
Allvarliga frågor kring islams historiska grund, del 1
Allvarliga frågor kring islams historiska grund, del 2

Lars Mörling:
Beröringspunkter mellan islam och kristen tro

Lars Johansson & Lars Mörling:
Sekularisering och sakralisering – om religionens och andlighetens återkomst

Lars Johansson:
Kyrkan och mötet med det andliga sökandet, del 1

Lars Johansson:
Varför just Jesus – varför är kristendomen unik? (predikan)

Lars Johansson:
Kyrkan och mötet med det andliga sökandet, del 2

Lars Johansson:
Yoga och Jesus? Om må-bra-metoder, andlighet och kristen tro, del 1
Yoga och Jesus? Om må-bra-metoder, andlighet och kristen tro, del 2