Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 17–19.11.2017 på Efo, Vasa.

Årets tema var "Jesus – ingen väg, en väg eller Vägen? Hur möter vi utmaningen från ateism och relativism?" och helgens huvudtalare var Mats Selander och Per Ewert, båda från Sverige. Mats Selander är bosatt i Stockholm och arbetar som lärare på Centrum för kristen apologetik där han undervisar i bl.a. själavård, teologi och filosofi. Per Ewert bor i Småland och är direktor vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet samt ledarskribent på tidningen Världen Idag.

Mats Selander:
Hur bemöter man en radikal skeptiker?

Per Ewert:
Är människan alltings mått? Om individualismens och sekularismens rötter och frukter.

Per Ewert:
Tomma tunnor skramlar mest – Om nyateismens retorik och hur vi bemöter den.

Mats Selander:
Har den gudstroende hela bevisbördan?

Per Ewert:
Sant för dig men ej för mig… Om relativismen och andra världsbilder

Mats Selander:
Flyter allt? Om postmodernism, moral, bibeltolkning och intolerant ”tolerans”.

Talarna mot väggen! Frågestund.

Per Ewert:
“Håll fast vid det som du blivit överbevisad om!” (2 Tim 3:14). Predikan under kvällsmöte.

Mats Selander:
Varför döljer du ditt ansikte, Gud? Om Guds fördoldhet.

Per Ewert:
Jesus – ingen väg, en väg eller Vägen?

Mats Selander:
Utan Jesus ingen mobil i fickan – om vetenskap och kristen tro.