Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 10–11.11.2018 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

Mats Selander:
Universums och livets uppkomst och utveckling. Översikt av darwinistisk och teistisk evolution, intelligent design och kreationism.

Tore Jungerstam:
Skapelseberättelsen i nytt ljus. Vad avslöjar den hebreiska texten?

Tore Jungerstam:
Bibelns skapelseberättelser i ljuset av andra skapelseberättelser.

Pekka Reinikainen:
Frågor och svar kring skapelsen.

Paneldiskussion: "Spelar det någon roll? Vilka konsekvenser får olika uppfattningar om ursprungsfrågorna?". I panelen: Pekka Reinikainen, Mats Selander och Tore Jungerstam. Moderator: Göran Stenlund.

Tore Jungerstam:
Gud sade! (predikan under kvällsmöte)

Mats Selander:
Kritik av darwinismen.

Pekka Reinikainen:
Vad kan vi lära oss av djuren?

Mats Selander:
Råttfällan och svarta lådan. Ett försvar av intelligent design.

Talarna mot väggen. Frågestund med Mats Selander och Pekka Reinikainen.