Ljudmaterial från apologetikhelgen Alltid redo! 25–27.10.2019 på EC (Evangeliska Centret), Vasa.

John Dickson:
How Everything is Good - Varför allting är gott. Om Bibelns första kapitel och deras relevans idag.

John Dickson:
Why so Much is Bad - Varför så mycket är dåligt. Syndafallet och dess konsekvenser för vår tid.

Tore Jungerstam:
Gamla testamentets historiska trovärdighet - mot bakgrund av arkeologin och med fokus på Kungaböckerna.

Tore Jungerstam:
Khirbet Qeiyafa - en stad från Davids tid sänder chockvågor i den akademiska världen. Föredrag och diskussion.

John Dickson:
The Good Life - Det goda livet. Guds lag och dess betydelse i vår tid.

Boris Salo:
Ett Ord att lita på. Predikan under kvällsmöte.

Frågestund med John Dickson.

John Dickson:
A Doubter's guide to Jesus and the Resurrection - Tvivlarens guide till Jesus och uppståndelsen. Evangeliernas historiska trovärdighet.

John Dickson:
The Church after the New Testament - Kyrkan efter Nya testamentet. Hur kristendomen förändrade världen.