Ljudmaterial från Familjelägret på Klippan 2016.

Lägrets tema var "Ljus och salt" och Anders Sjöberg (Sverige) fungerade som bibelstudiehållare för de vuxna. Under lägret hade vi också glädjen att ha bl.a. Carl-Erik Sahlberg (Sverige/Tanzania) och Conny Thelaus (Sverige) på besök.

Anders Sjöberg:
Bibelstudium 1: Ett välsignat liv
Bibelstudium 2: Guds rike och världen
Bibelstudium 3: Jesus, världens hopp
Bibelstudium 4: Ett liv i tro

Carl-Erik Sahlberg och Conny Thelaus:
Vittnesbörd
Seminarium: Att möta de utsatta