Ljudmaterial från Familjelägret på Klippan 2018.

Lägrets tema var "Glädje" och Hans Weichbrodt (Sverige) fungerade som bibelstudiehållare för de vuxna.

Bibelstudium 1: Livet i Kristus
Bibelstudium 2: Förebilden är Kristus
Bibelstudium 3: Rättfärdigheten är Kristus
Bibelstudium 4: Glädjen är i Kristus