Här finns ljudmaterial från bibelhelgen "Med evigheten i sikte" (MEIS) i Vasa.