Ljudmaterial från bibelhelgen "Med evigheten i sikte" (MEIS) år 2009 på Efo i Vasa.

Bibelstudierna och två predikningar hölls av Carl-Magnus Adrian (Sverige).

• Bibelstudium 1

• Bibelstudium 2

• Bibelstudium 3

• Bibelstudium 4

• Predikan 1

• Predikan 2

Övriga inspelningar från bibelhelgen:

• Sebastian Widjeskog: Predikan 3

• Daniel Björk: Seminarium 1

• Johan Eklöf: Seminarium 2

• Peter Silfverberg: Seminarium 3