Ljudmaterial från bibelhelgen "Med evigheten i sikte" (MEIS) år 2011 på Efo i Vasa.

Bibelstudierna, ett seminarium och en frågor & svar-session hölls av Olof Edsinger (Sverige).

• Bibelstudium 1

• Bibelstudium 2

• Bibelstudium 3

• Bibelstudium 4

• Bibelstudium 5

• Seminarium 1

• Frågor & svar

Övriga inspelningar från bibelhelgen:

• Tore Jungerstam: Predikan

• Boris Salo: Seminarium 2

• Hjördis Förars: Vittnesbörd