Undervisning vid Trädgårdsgatan 19 B, Åbo, år 2012.