Fredrik Gabriel Hedberg

1. Vänner, låt oss fröjdas här! Jesus är vår Herre kär, som oss köpt med liv och blod och är mot oss mild och god.

2. Våra synder borttog han, ingen oss fördöma kan. Vår rättfärdighet är stor: Jesus som i himlen bor.

3. Han är nu vår vän och bror. Salig den som detta tror, han kan trotsa synd och död, djävul och all avgrunds nöd.

4. Bröder, systrar, fatta mod! Jesus är vår herde god. Han vill möta syndare, vara deras Frälsare.

5. Alla otrostankar bort! Jag gör saken nu helt kort: tar emot, behåller allt. Jesus själv mig så befallt.

6. Sådan tro oss frälsa kan, mer av oss ej fordrar han. Allt för intet vi ju får, när vi blott till honom går.

7. Skulle vi ej fröjdas då, ja, med lust och glädje stå inför Jesu nådastol, lysta utav livets sol.

8. Sen vi går med fröjdfullt mod att predika om hans blod, att inbjuda syndare hem till deras Frälsare.

9. Gjut din Ande, Jesus god, över oss med kraft och mod, att vi vågar liv och blod för ditt namn, o Herre god!

10. Amen! Ja, det skall så ske! Jesus vill oss allting ge, för oss till sin himmel sist. Amen, amen, det är visst!