Lina Sandell

1. Ungdom som går ut i världen, låt Guds ord få följa dig, lysa dig på levnadsfärden, leda dig den rätta stig! Låt det varna dig för snaror, låt det lösa dig ur dem och bland bränningar och faror peka mot ett himmelskt hem!

2. Herrens ord skall aldrig svika, fast allt annat sviker dig. Och än mer: det har tillika ensamt evigt liv i sig. Men vad gagnar dig all världen, om förlorad blir din själ, om du här i synden, flärden glömmer bort ditt sanna väl?

3. Många röster skall du höra som ej utgått från din Gud, mången ton skall nå ditt öra av förakt för Herrens bud. Men den goda herderösten som du hört i livets vår, må den intill levnadshösten följa dig, vart än du går!

4. Mänsklig vishet kan ej rädda från fördärv och dödens stig. Jordisk ära kan ej bädda graven mjuk och varm åt dig. Men det ord som fast förbliver, ordet om vår Herre Krist, liv i själva döden giver och ett rum i himlen sist.

5. O, så låt det dyra ordet följa dig, vart än du går! Vid det himmelskt rika bordet kraft för vandringen du får. Ingen nöd och ingen lycka, ingenting på denna jord skall ur Herrens hand dig rycka, om du bliver vid hans ord!