Text:  Arvid Hydén

1. Försonare, som färgar röd / den väg där du går fram, / i dina spår helt trygg jag går, / du blödande Guds Lamm.

2. Försonare, du svettas blod / uti Getsemane. / Du ångest lider där för mig / och bär allt syndens ve.

3. Försonare, till Golgata / jag ser dig blodig gå, / och törnekrönt du korset bär / som du skall dö uppå.

4. Försonare, med blodig hand / mitt skuldebrev du tar / och spikar det vid korset fast. / Nu ingen skuld jag har.

5. Försonare, ett saligt ord / mig sist från korset når: / Fullbordat! ropar du för mig, / och nu jag leva får.

6. Försonare, i dina spår / som färgats av ditt blod / mig alltid led och lär mig tro / att du min sak gjort god!

7. Försonare, sträck ut din hand, / din genomstungna hand, / och drag till dig ditt köpta folk, / i alla, alla land!