Fanny Crosby
Karl Larsson

1. Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord, sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord,
sången som änglar i natten sjöngo för herdar en gång: "Ära ske Gud i det höga, frihet från bojornas tvång!"
Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord, sjung för mig sången så dyrbar,skönaste sång på vår jord!

2. Säg mig det åter och åter hur han en gång på vår jord frestad, föraktad och ringa talade kärlekens ord!
Synderna mina, dem bar han, smärtorna tog han på sig, redo att hela och hjälpa, redo att uppoffra sig.
Låt mig få höra ...

3. Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led! Visa mig graven i berget där man hans kropp lade ned!
O, vilket under av kärlek: Det var för mig som han dog, det var för mig som han uppstod! Herre, min Gud, det är nog.
Låt mig få höra ...