Leander Erikson

1. Jag funnit Herren Jesus, vännen kära, den bästa utav alla vänner här. Han lovat har att trofast hem mig bära och hjälpa mig i alla faror här.

2. Förlåtelse han givit mig som gåva, min skuld och dom, dem tog han helt på sig. I frihet kan min själ nu jubla, lova, ty syndabördan tog han bort från mig.

3. När jag av svaghet ofta mig försyndar och lagens dom jag känner i min själ, jag ångerfull då till min Jesus skyndar, och där blir allting åter gott och väl.

4. För mig Guds Ande detta uppenbarat, han talat har till mig om Jesu blod. Av mänskor kan det aldrig bli förklarat, det är ett verk utav Guds Ande god.

5. Och därför vill jag sjunga till hans ära här nere och i himmelen en gång. Där vill jag Lammets lov med fröjd frambära och stämma in i alla helgons sång!