1. Våga dig, drista dig tro att Jesus gjort allt för dig! Så var evige Faderns råd: mänskan frälstes av idel nåd. Enfödde Sonen det gjort.

2. Våga dig, drista dig tro att Jesus gjort allt för dig! Segern redan han vunnit har, krossat ormen som mäktig var, öppnat dig himmelens port.

3. Våga dig, drista dig tro att Jesus gjort allt för dig! Allt vad du emot lagen gör, allt vad den dig anklagar för, detta tog Jesus på sig.

4. Våga dig, drista dig tro att Jesus gjort allt för dig! Visst all ondska i hjärtat bor, visst kan syndernas tyngd bli stor, större dock Frälsaren är.

5. Våga dig, drista dig tro att Jesus gjort allt för dig! Du har intet, blott synd och skam. Prisa endast Guds dyra Lamm, som dig har köpt med sitt blod!

6. Våga dig, drista dig tro att Jesus är allt för dig! O, vad fröjd och vad kraft det ger, när i Kristus ditt allt du ser! Salig och helig du är.

7. Våga dig, drista dig tro att Jesus är allt för dig! Han är med dig i lust och ve, fastän honom du ej kan se. Han ju så sagt i sitt ord.

8. Våga dig, drista dig tro att Jesus är allt för dig! Han skall hämta en gång sin brud från det främmande land till Gud, hem till sin himmelska frid.

9. Klockan slår, tiden går, snart din brudgum för dörren står. Om i lampan finns olja kvar – tron som allt i sin Jesus har – möter du honom med fröjd.

10. Klockan slår, tiden går, evigheten snart förestår. Tag till vara din korta tid, kämpa troget i helig strid! Snart skall din krona du få!