1. Nu är min träldom slut, Jesus är min! Nu får jag vila ut, Jesus är min! Jag länge ej förstod rätt akta Jesu blod, fast han gjort saken god. Nu är han min!

2. Jag nu förstår Guds råd, Jesus är min! Vi frälsas blott av nåd, Jesus är min! I honom har jag frid mitt under kamp och strid min korta prövotid. Jesus är min!

3. Här och i himlens höjd Jesus är min! Nämn mig ej annan fröjd, Jesus är min! Väl har jag daglig brist, men bördan har jag mist, ty den tog Jesus Krist, och han är min.

4. Farväl med all min nöd, Jesus är min! Välkommen ock, du död, Jesus är min! Snart bor jag i Guds stad, stor nåd i högsta grad! Jag är så glad, så glad, Jesus är min!

5. Farväl med synd och lag, Jesus är min! Välkommen, domedag, Jesus är min! Välkommen, evighet! Nu har jag säkerhet om evig salighet, Jesus är min!