Clara Ahnfelt

1. O, saliga stunder som Jesus oss ger, då frälsningens under han låter oss se, då Ordet förkunnar vårt eviga väl, ||: då Jesus är nära, :|| att väcka och lära och trösta vår själ!

2. O Jesus, vår Herre, din Ande oss giv! Vi har ju dessvärre ej krafter, ej liv, ej tro och ej kärlek, om du oss ej ger ||: vad vi kan behöva :|| att troslivet öva. Vår nöd du bäst ser.

3. Vi är ju så kalla, så hårda som sten från födelsen alla. Och du är allen' i himlen, på jorden den ende som kan ||: vårt hjärta förändra, :|| vårt hjärta omvända. Du ensam det kan.

4. Så vänd du vårt sinne från jordlivets strid och hjälp att vi finner för kommande tid vårt liv och vår frälsning uti dina sår! ||: Ty vi är ju dina, :|| med blod, sår och pina så dyrköpta får.

5. Därför dig förbarma och tänk på vår nöd! Gör, Herre, oss varma, uppväck oss från död! Låt lagen få väcka, låt nåden bli stor, ||: låt Anden få verka, :|| så att vi kan märka att du bland oss bor!