Clara Ahnfelt

1. I himmelen har vi en överstepräst och alltid förbarmar han sig. En sådan ju passar för syndare bäst. Då passar han också för mig.

2. Om honom förutan jag kom inför Gud, förkastad för evigt jag blev, ty jag har ju syndat och brutit de bud som han för oss människor skrev.

3. Den lag som han redan på Sinai gav och sände från himmelen ned, den visar oss alla hans helighets krav och att han på synden är vred.

4. Vår överstepräst, han tog på sig att stå som medlare för oss hos Gud, att själv under lagens förbannelse gå och hålla de brutna Guds bud.

5. Ett fullkomligt offer för oss han frambar, o djup av Guds eviga råd! Fullkomligt för evigt det offret ju var, så frälstes vi alla av nåd.

6. Nu är han den nya och levande väg som in genom förlåten går. Är detta ej saligt, o syndare, säg? Till Herren vi komma nu får.

7. Själv frestad i allting just likasom vi, men utan all synd i sin själ, han i våra frestelser kan stå oss bi och alltid oss hjälpa så väl.

8. Så är han förvisso vår överstepräst, och alltid förbarmar han sig. En sådan ju passar för syndare bäst. Han passar för dig och för mig.