C. Ahnström

1. Jesu lilla lamm jag är, på sin axel han mig bär över berg och djupa dalar hem till himlens ljusa salar. Jesu lilla lamm jag är, på sin axel han mig bär.

2. Jesu egendom jag är, han har köpt mig som jag är. Jesus mig till sin har vunnit, när hans blod på korset runnit. Jesu egendom jag är, han har köpt mig som jag är.

3. Jesu ögonsten jag är, vid sitt hjärta han mig bär. Ingen kan mig skada göra, jag min Jesus får tillhöra. Jesu ögonsten jag är, vid sitt hjärta han mig bär.