Ernst Moritz Arndt
Lina Sandell

1. Vad är den makt, vad är den kraft som kristna kämpar alltid haft till borg och sköld och skydd i tiden, det vapen och baner i striden som aldrig fälldes ner till jord? Det är Guds ord, Guds helga ord.

2. Vad brusar så med stormens ljud och överröstar åskans bud? Vad dundrar uti syndarns öra, som domens röst han skulle höra, och straffet honom frukta lär? Det är Guds ord, Guds ord det är.

3. Vad susar som en västanfläkt och kläder allt i sommardräkt? Vad tröstar oss i syndasmärtan, vad livar våra trötta hjärtan, och vad fördriver sorgen här? Det är Guds ord, Guds ord det är.

4. O, kraftens ord, du livets ord, till salighet här på vår jord av Herren Gud du är oss givet! I dig är sanningen och livet, och vägen du till himlen lär. Du är Guds ord, Guds ord du är.

5. O, kom med kraft! O, kom med liv! Vårt hjärtas riddarrustning bliv! Den lilla skaran för ur striden! Dess kämpar längtar efter friden. Till himlen från en fridlös jord kom, led oss du, Guds helga ord!