Peter Jönsson Aschan

1. Så hav nu, själ, ett fröjdfullt sinne, var, frälsta hjärta, vid gott mod! Behåll det alltid i ditt minne att du är köpt med Kristi blod, att Gud har haft och har dig kär, att han för dig har mänska blivit och all sin nåd åt dig har givit, att du är köpt just som du är!

2. Om du än hård och kall dig känner, så är du friköpt likaväl. Om dig än syndens lusta bränner till sorg och smärta för din själ, så minns dock under allt besvär, i med- och motgång, lust och nöden, i brist och rik'dom, liv och döden att du är köpt just som du är!

3. Om du kan fröjdas, spela, sjunga, om du kan gråta, tigga, be, om du ej röra kan din tunga för hjärtats oro, sorg och ve, så säger Jesus, vännen kär som dig har köpt från syndens smärta och givit dig sitt brudgumshjärta: Jag älskar bruden som hon är.

4. Det är en höjd av alla höjder i Jesu blod sin frälsning se. Den fröjden mer än andra fröjder kan stilla hjärtats kval och ve. Märk, kära själ, så Ordet lär att du som än har synd otalig är i din Jesus frälst och salig, ty du är köpt just som du är!