Christian Bau

1. Jesus älskar mig – vilken salighet! Han tog bort min synd och min orenhet. Nu kan jag ej annat än vara glad. Också jag får stå i de frälstas rad! Ingen skuld jag längre bär för min synd, för ont begär. Jesus själv har köpt mig fri, och hans nåd skall över mig förbli!

2. Visst är hjärtat ont, visst är synden stor och mitt tillstånd värre än själv jag tror, men min största synd, det är ändå den att jag gör den större än Frälsaren. Det är väl att Gud ej ser på min synd och skam nu mer, att han ser på Jesu blod, och att jag däri är ren och god!

3. Detta ger mig mod att en liten tid ännu hålla ut här i nöd och strid. Himlen är mitt hem – vilken salig tröst att min själ blir där från allt trångmål löst! Gud ske pris och Gud ske tack! Bort med ve och bort med ack! Några steg ännu och så skall av nåd jag livets krona få!