Lydia Baxter
Lilly Lundequist

1. Det finns en port som öppen står till Kristi nåderike, och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like.
O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig, för mig, för mig, står öppen ock för mig!

2. Den öppen står för varje själ som ser sin synd med smärta, för ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta.
O djup av nåd ...

3. Trots oväns hot, o skynda in, snart porten sluten bliver! Tag korset mot och kronan vinn som Kristi kärlek giver!
O djup av nåd ...

4. När kronan räcks läggs korset av, ej mer det skall betunga. Hans kärlek som dem båda gav vi evigt får besjunga.
O djup av nåd ...