Lydia Baxter
Erik Nyström

1. Tag det namnet Jesus med dig, du som vandrar sorgens väg! Tröst och glädje skall det ge dig. All din nöd till Jesus säg!
||: Dyra namn, sälla hamn, jordens hopp och himlens fröjd! :||

2. Som en sköld mot varje fara tag det namnet ständigt med! Hotar frestelsernas snara, gå i Jesu namn och bed!
Dyra namn ...

3. O, vad fröjd det namnet Jesus ger en fattig, syndig själ! Vilken lycka, när i Jesus vi får se att allt är väl!
Dyra namn ...

4. Sist i Jesu namn, det kära, skall vi där i himlens frid ge vår konung pris och ära efter slutad kamp och strid.
Dyra namn ...