Sanford F Bennett
Erik Nyström

1. Till det härliga land ovan skyn vi i tron skådar upp redan här, ty ett hem, fast fördolt för vår syn, har vår Jesus berett åt oss där.
||: Om en kort, liten tid får vi mötas på himmelens strand. :||

2. Även vi på den ljuvliga strand skall få sjunga de saligas sång, när vi, lösta från jordiska band, får vår Frälsare skåda en gång.
Om en kort, liten tid ...

3. Hos vår älskande Fader och Gud vi vårt offer och tack lägger ner för den kärlek han skänker sin brud och den nåd som han dagligen ger.
Om en kort, liten tid ...