Philip P Bliss
Erik Nyström

1. Skulden är borta, segern är vunnen, Kristus har dött, försoning är funnen. Lagen med straffdom hotar oss – men Kristus har frälsat var och en.
Var och en – o syndare, tro det! Var och en – o broder, tag mot det! Skynda till korset, där blir du ren! Kristus har köpt oss var och en.

2. Nu är vi fria, domen ej når oss, Gud för vår synd ej mer förebrår oss. Kom då till mig! så bjuder vår vän. Kom, han har frälsat var och en!
Var och en ...

3. Tänk, vilken fröjd Guds barn att få vara! Visst skall hans kraft från fall oss bevara. Finns någon nåd så rik såsom den: frälsning av nåd för var och en!
Var och en ...