Text:  Joël Blomqvist

1. Böjd under korset, sargad och blodig / förs han till döden, smärtornas man. / Se hur han tåligt går under bördan! / Hånad av hopen släpas han bort.

2. Se hur han plågas där uppå korset! / Solen förmörkas vid denna syn. / Blodströmmar röda flödar ur såren. / Mänska, besinna: Det är för dig!

3. Nattsvarta mörkret djupt in i själen / griper Guds rena, heliga Lamm. / Hatad av mänskor, lämnad av Fadern, / ensam i döden sjunker han ned.

4. Det är fullbordat! ropar han högljutt, / huvudet böjer neder och dör. / Ära ske Herren! Kampen är slutad, / segern är vunnen, dyrköpt den var.

5. Pris ske dig, Jesus, Härlighetskonung! / Syndarn till godo segern du vann. / Dödsfångar arma, lösta med blodet, / med dig, o Jesus, leva nu får.